توصیه سازمان بهداشت دانمارک به مسافران از ایران: ۲ هفته در خانه بمانید.

سازمان بهداشت دانمارک اعلام کرد که توصیه می کند تمامی افرادی که از تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۰ به بعد از مناطقی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اند به دانمارک سفر کرده اند به مدت ۱۴ روز در خانه بمانند.  منبع خبر

For personer, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder efter 2. marts anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet.
 
 

تعدادی از کارفرماها نیز بر این اساس از کارمندان خود که اخیرا به یکی از این مناطق سفر داشته اند درخواست کرده اند که تا دو هفته در محل کار حاضر نشوند. در خصوص شرایط کاری در این دو هفته (کار در منزل یا اعلام بیماری و …) هر فرد باید به صورت جداگانه با کارفرمای خود مذاکره کند. منبع خبر

Leave a Reply