در دانمارک 10 سال تحصیل اجباری می باشد. اکثر کودکان رفتن به مدرسه را ازسن شش سالگی با کلاس های آمادګی یا کلاس صفر børnehaveklassen آغاز می کنند و تا کلاس 9 ادامه میدهند. تصمیم گیری برای ادامه تحصیل بعد از اتمام نه سال در مدارس ابتدایی، بر عهده خود اشخاص می باشد اما از آنجایی که شغل های بسیار معدودی برای افرادی که فاقد تحصیلات باشند وجود دارد، اکثر مردم تحصیلات خود را بعد از دوره اجباری نه ساله نیز ادامه می دهند. اکثر کودکان در مدارس دولتی Folkeskolen و به صورت رایگان آموزش می بینند.

برنامه آموزشی شامل زبان دانمارکی، انگلیسی، آلمانی یا فرانسه، ریاضی، فیزیک، شیمی، تاریخ، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، موزیک، ورزش، آشپزی و تاریخ مسیحیت یا ادیان دیگرمیباشد. آنها همچنین درباره تاریخ و فرهنگ دانمارک و سایر کشورها و فرهنگ های آنها نیز مطالبی را آموزش می بینند.

در دانمارک نتیجه و نمره دانش آموزان مهم نیست، بلکه آنچه بیش از همه چیز اهمیت دارد این است که دانش آموزان مدارس و دانشجویان دانشگاه ها از آموختن لذت ببرند در این کشور خدمات آموزشی رایگان است و همه دانش آموزان در هر سطح اقتصادی که باشند ،ماهانه حقوقی را به منظور مخارج تحصیلی و معیشتی دریافت می کنند.
مهمترین اهداف مدارس در دانمارک آموزش روش درست اندیشیدن، بالا بردن اعتماد به نفس، آموزش کار گروهی موثر، آموزش اصول اولیه دموکراسی، تاثیر متقابل طبییعت و انسان بر یکدیگر، مسئولیتهای اجتماعی و حقوق و وظایف هر فرد در جامعه است. دانش آموزان و معلمان به همراه هم و به کمک کارگروهی teamwork سعی در حل مشکلات و چالشهای پیش رو داشته و در آینده نیز همین الگوی رفتاری را در جامعه ایفا خواهند کرد.

دوره آموزش اجباری معمولا سه مرحله دارد:
مرحله مقدماتی Indskolingen که از کلاس مهد کودک تا کلاس سوم می باشد.
مرحله میانی Mellemtrinnet که از کلاس 4 تا 6 می باشد.
فارغ التحصیلی Udskolinge که از کلاس 7 تا 9 می باشد.

پس از اتمام کلاس 9 دانش آموزمیتواند تصمیم گیری کند که در کلاس 10 ادامه تحصیل دهد، تحصیلات تکمیلی داشته باشد یا مستقیما وارد بازار کار شود. کلاس 10 کاملا اختیاری است اما تقریبا نصف دانمارکیها آن را انتخاب میکنند. این مقطع میتواند در همان مدرسه قبلی یا یک مدرسه جدید باشد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image.png است

ریفرنس عکس: کتاب آزمون شهروندی فعال دانمارک medborgerskabsprøven