آخرین به روزرسانی 20 می 2021 (بندهای جدید های بولد شده اند)

نکته – کل متن تغییرات و توافقنامه توافق نامه جدید دولت برای اخذ تابعیت دانمارک را از اینجا مشاهده کنید

خارجی هایی که می خواهند گذرنامه دانمارکی بگیرند باید شرایطی را برآورده کنند. این شرایط را می توانید در این لینک در سایت وزارت خارجیها و اینتگراشیون مشاهده نمایید. باید توجه کرد که این قوانین مدام تغییر می کند و همیشه باید شرایط هنگام تصمیم گیری را در نظر گرفت. بدین معنی که اگر در هنگام درخواست گذرنامه دانمارکی شرایط را برآورده کنید، اما در طول بررسی این پرونده قوانین به نحوی تغییر کند که وضعیت شما با شرایط تغییر داده شده تفاوت زیادی داشته باشد، از شما خواسته می شود که شرایط جدید را هم برآورده کنید.

در حال حاضر این شرایط به ترتیب زیر است:.

 • پرکردن اظهارنامه وفاداری به قانون اساسی و قوانین دانمارک که در هنگام اپلای کردن به صورت دیجیتالی انجام می شود.
 • داشتن اقامت دائم
 • حداقل 9 سال اقامت بدون وقفه در دانمارک (متقاضیان عادی تابعیت دانمارک باید در زمان تصویب لایحه 2 سال از اجازه اقامت دایم آنها گذشته باشد)
  برای پناهندگان و افراد بسته این زمان 8 سال است. اگر با فردی ازدواج کرده اید که سه سال گذرنامه دانمارکی دارد، اگر از ازدواج یک سال گذشته باشد، شرط حداقل اقامت 8 سال، اگر دو سال از ازدواج گذشته باشد شرط حداقل اقامت 7 سال و اگر سه سال گذشته باشد شرط حداقل اقامت 6 سال است.
  اگر فرد زیر 15 سالگی وارد دانمارک شده باشد، در 18 سالگی می تواند برای پاسپورت اقدام کند. به شرط اینکه به زبان دانمارکی تحصیل کرده باشد.
  اگر فردی 3 سال در دانمارک تحصیل به زبان دانمارکی کرده باشد، شرط حداقل اقامت به 5 سال کاهش می یابد.
  اطلاعات کامل در این لینک به زبان دانمارکی موجود است.
 • عدم ارتکاب برخی جرایم
  مهمترین نکته این است که جریمه 3000 کرون و بالاتر یک دوره قرنطینه ایجاد می کند. به این معنی که از زمان ارتکاب خلاف منجر به جریمه تا چهار سال و شش ماه بعد نمی توانید درخواست پاسپورت بدهید. البته پارلمان می تواند در خصوص   جرایم کوچکتر برای شما تخفیف قائل شود. اطلاعات بیشتر در این لینک موجود است.
 • نداشتن بدهی به نهادهای دولتی
 • عدم دریافت برخی از کمکهای دولتی
  متقاضی نباید در دو سال اخیر کمک اکتیو دولتی گرفته باشد. همچنین در 5 سال اخیر نباید 4 ماه پشت سر هم کمک اکتیو دولتی گرفته باشد. اما کمکهایی مثل SU مانعی برای درخواست شهروندی نیست. در مورد حقوق بیکاری از طرف شرکتهای A-kasse، مانعی برای دریافت شهروندی نیست، اما اگر بیشتر از 4 ماه پشت سر هم حقوق بیکاری گرفته باشید، به  تعداد ماههایی که در آن حقوق بیکاری گرفته اید به زمانی که نباید کمک گرفته باشید افزوده می شود! بدین معنی که اگر الان 5 ماه هست حقوق بیکاری می گیرید و از ماه دیگر سر کار می روید، در زمانی که برای شهروندی اقدام می کنید نباید در دو سال و پنج ماه قبلش کمک اکتیو دولتی گرفته باشید و یا در پنج سال و پنج ماه قبلش بیشتر از 4 ماه کمک اکتیو دولتی گرفته باشید.  اطلاعات کامل در این لینک قابل مشاهده است.
 • اشتغال ( آپدیت جدید از 20 می 2021)

باید در سه سال و شش ماه از چهار سال منتهی به لحظه تصمیم گیری پرونده کار معمولی تمام وقت داشته باشید (استخدامی و یا خود اشتغالی) و در زمان ارائه لایحه به مجلس هم شاغل باشید. کل شرایط در اینجا قابل خواندن  است.

 • لایحه دسته بندی متاضیان تابعیت ( آپدیت جدید از 20 می 2021)

با توافق ، دولت متعهد می شود متقاضیان را در گروه های منطقه کشورهای اسکاندیناوی ، سایر کشورهای غربی ؛ کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ؛ سایر کشورهای غیر غربی و ترکیه MENAP دسته بندی نماید.

 • پاس کردن امتحان زبان دنسک 3
  اگر متقاضی در 9 سال اخیر بیشتر از 6 ماه کمک دولتی نگرفته باشد، می تواند با پاس کردن آزمون زبان دنسک 2 هم شرایط را برآورده کند.
 • پاس کردن آزمون شهروندی برای گذرنامه (آزمون شهروندی سال 2015 اصلاح می شود تا در آینده 5 سوال اضافی در مورد ارزشهای جامعه دانمارکی در آزمون گنجانده شود)
  اطلاعات بیشتر در این خصوص در لینکهای پایین این پست آمده است.
 •  شرکت در جشن کمون
  اطلاعات در خصوص این جشن را در این لینک ببینید.