بنظر میاد که پروسه گرفتن پاسپورت را میشه به دو بخش تقسیم کرد.

بخش اول از لحظه ارسال درخواست هستش تا لحظه approve شدن و بررسی پرونده و گرفتن جواب مثبت از وزارت دادگستری.

بخش دوم از لحظه گرفتن جواب مثبت تا پیشنهاد قانون lovforslag om indfødsrets توسط وزارت دادگستری و تایید توسط مجلس.

یعنی درواقع در دانمارک مثل کشور های دیگر وزارت دادگستری نمیتونه مستقیم تابعیت دانمارک رو به یک مهاجر بده. گرفتن تابعیت دانمارک حتما باید بصورت یک قانون باشه. یعنی وزارت دادگستری باید قانونی رو به مجلس بده و مجلس باید اون قانون رو تصویب کنه. و در اون قانون نوشته که مثلا ۵۰۰ نفر ۱۰۰۰ نفر تابعیت دانمارک رو میگیرن و مجلس تایید کنه. حالا اگر در نظر بگیریم که در لحظه تایید درخواست، یعنی لحظه بررسی مدرک باید شرایط تابعیت رو داشته باشیم، نتیجه میگیرم که در لحظه بررسی باید شخص ۹ سال در دانمارک بوده باشه. البته اینها فعلا فقط برداشت های شخصی خودمه از چیزهایی که خوندم. دوستان اگر نظری دارند لطفا کامنت بذارین.

ظاهرا این پیشنهاد قانون و تصویبش هم فقط دوبار در سال انجام میشه. در ماه آپریل و اکتبر. سایت زیر را ببینید:

https://statsborgerskabsprove.com/saadan-ansoeger-du-om-dansk-statsborgerskab/

تهیه متن: بهمن