گام نخست: چه رشته هایی در چه مقاطع تحصیلی و در چه دانشگاههایی در دانمارک وجود دارد؟

اطلاعات جامع در مورد تحصیل در دانمارک توسط وزارت آموزش عالی و علوم دانمارک در سایت Study in Denmark وجود دارد. از جمله در این سایت تمام رشته های تحصیلی که دانشگاهها ارائه می دهند در مقطع فوق دیپلم تا فوق لیسانس معرفی شده. بعد از مشاهده رشته های مورد علاقه توصیه می کنیم که به سایت خود دانشگاه مراجعه کرده و اطلاعات تکمیلی را ببینید.

پوزیشنهای دوره دکترا به صورت مداوم اعلام می شود و توصیه می کنیم حداقل هر هفته یک بار آنها را مرور کنید. در کنار این صفحه می توانید لینک پوزیشنها را به تفکیک دانشگاه ببینید. جدا از این روشهای دیگری نیز برای تحصیل دکتری وجود دارد که به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.

گام دوم: پذیرش گرفتن از دانشگاهها

برای اپلای در مقطع فوق لیسانس یک سیستم یکپارچه برای آپلود کردن مدارک وجود دارد. در مقطع دکترا هر دانشگاه به صورت مجزا روشی برای اپلای کردن دارد. به زودی اطلاعات کاملی در این زمینه ارائه خواهد شد.

گام سوم: درخواست اقامت تحصیلی

بسته به مقطع تحصیلی مورد نظر شرایط اپلای کردن برای اقامت دانمارک متفاوت است. اطلاعات کامل در این لینک در سایت اداره مهاجرت دانمارک قابل مشاهده است.

تمام اطلاعات مربوط به اقامت تحصیلی برای مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در این لینک در سایت اداره مهاجرت و تمام اطلاعات مربوط به اقامت تحصیلی برای مقطع دکتری در این لینک قرار دارد.

آیا پس از اتمام تحصیل می توان در دانمارک ماند؟

اگر در دانمارک دوره کارشناسی ارشد یا دکتری را تمام کنید، می توانید درخواست Establishment Card دهید که به شما اجازه اقامت و کار به مدت دو سال در دانمارک را می دهد. قبل از پایان دو سال، اگر مشغول کار باشید می توانید برای تمدید به یکی از روشهای تمدید اقامت کاری اقدام کنید. اطلاعات کامل در این لینک موجود است.