کشورهای اسکاندیناوی همواره به داشتن یکی از بهترین سیستمهای خدمات درمانی در دنیا مشهورند. اینکه تا چه حد این تصور با واقعیت تطبیق دارد بحث جداگانه ای را می طلبد. سازمان بهداشت دانمارک، سیستم خدمات درمانی دانمارک را در زبانهای مختلف ترجمه کرده و در وبسایت خود قرار داده است. نسخه فارسی این متن را برای شما در اینجا قرار داده ایم. این متن در سال 2016 تهیه شده است.

Det Danske Sundhedsvæsen. Farsi

منبع این متن در این لینک قابل مشاهده است.

جدول واکسیناسیون کودکان در دانمارک