وبسایت iranordic.com به طور خلاصه شامل اطلاعات کار، تحصیل و زندگی در دانمارک است. اطلاعات این سایت توسط ایرانیان مقیم دانمارک از منابع مختلف گردآوری می شود که امیدواریم بتواند مرجعی مناسب برای تمام فارسی زبانان مقیم دانمارک، یا دوستانی باشد که در آینده دور یا نزدیک قصد زندگی، تحصیل یا کار در دانمارک را دارند.

باید اشاره کرد که ترجمه تمام صفحاتی که به صورت کامل کار، تحصیل و زندگی در دانمارک را توضیح می دهند در دستور کار نخواهد بود. به جای آن سعی شده با توضیح مختصر، لینکها به سایتهای رسمی ارائه شود.

تیم ایرانوردیک

صفحات اجتماعی ایرانوردیک

Image result for telegram logo hd Image result for linkedin logo hd Image result for facebook logo hd Image result for instagram logo hd

تماس با ما

آگهی‌ها