دسترسی های سریع

آزمون شهروندی برای گذرنامه دانمارکی- مطالب و نمونه آزمونها

آزمون شهروندی فعال- مطالب و نمونه آزمونها

نمونه سوالات آزمون زبان

ویزای دیدار خانواده اظهار نامه مالیاتی در سایت skat پرتال رسمی اداره مهاجرت دانمارک borger.dk

اخبار روز به زبان دانمارکی ساده jobindex.dk

Photo by Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0, Link

آگهی‌ها