در این صفحه می توانید نکات مهم مربوط به امتحان شهروندی فعال را بخوانید. منبع اصلی اطلاعات این صفحه در سایت اینتگراسیون دانمارک میباشد. این آزمون یکی از شروط تکمیلی درخواست اقامت دائم است و نباید با آزمون شهروندی برای دریافت پاسپورت دانمارک اشتباه گرفته شود.

امتحان 2 بار در سال در بعضی از آموزشگاههای زبان برگزار می شود و برای پاس شدن باید 20 سوال از 25 سوال در مدت 30 دقیقه پاسخ درست داد.

جزوه ای که باید برای امتحان خوانده شود در اینجا قابل دسترسی میباشد.

امکان دسترسی به سوالات سالهای قبل در این آدرس قابل دسترسی میباشد.

 ثبت نام در آزمون

آخرین خلاصه آزمون تهیه شده برای آزمون June 2022

نکات مهم 18 سالگی

 1. حق رای
 2. گواهینامه
 3. اجازه گرفتن وام
 4. اجازه گرفتن SU
 5. آزادی خریدن مشروب و سیگار
 6. اجازه سقط جنین
 7. پولی شدن دندانپزشک

نکات مهم 16 سالگی

 1. آزادی خریدن شراب و آبجو

نکات مهم 15 سالگی

 1. سن شروع جریمه و زندانی
 2. سن آزادی سکس
 3. تا این سن 9 بار معاینات پزشکی دوره ای انجام میگردد Helbredsundersøgelser

دانلود سالهای مهم در امتحان شهروندی

Medborgerskabsprøven År Chart.jpg

آزمونهای سالهای قبل