در این صفحه می توانید نکات مهم مربوط به امتحان شهروندی فعال medborgerskabprøven را بخوانید. منبع اصلی اطلاعات این صفحه در سایت وزارت خارجیها و اینتگراسیون است. این آزمون یکی از شروط تکمیلی درخواست اقامت دائم است و نباید با آزمون شهروندی برای دریافت پاسپورت دانمارک اشتباه گرفته شود.

امتحان 2 بار در سال در بعضی از آموزشگاههای زبان برگزار می شود و برای پاس شدن باید 20 سوال از 25 سوال در مدت 30 دقیقه پاسخ درست داد.

جزوه ای که باید برای امتحان خوانده شود به همراه فایل صوتی در اینجا قابل دسترسی میباشد.

امکان ثبت نام و دسترسی به سوالات سالهای قبل، شرکت در آزمونها به صورت نامحدود و رایگان و مشاهده نتایج بر اساس فصلها در این آدرس قابل دسترسی میباشد.

دسترسی به چیت شیت آزمون شهروندی فعال.

 تهیه پکیجهای آمادگی برای آزمون.

این فایل (تهیه شده توسط شیلان کلهر) خلاصه ای از کل مطالب دفترچه است که خواندن آن را قبل از امتحان توصیه می کنیم. خلاصه و نکات کلیدی دفترچه آزمون شهروندی

این فایل هم (تهیه شده توسط بردیا) خلاصه ای از کل مطالب دفترچه است.

این فایل هم جهت مرور سریع توصیه میشه.

نکات مهم 18 سالگی

 1. حق رای
 2. گواهینامه
 3. اجازه گرفتن وام
 4. اجازه گرفتن SU
 5. آزادی خریدن مشروب و سیگار
 6. اجازه سقط جنین
 7. پولی شدن دندانپزشک

نکات مهم 16 سالگی

 1. آزادی خریدن شراب و آبجو

نکات مهم 15 سالگی

 1. سن شروع جریمه و زندانی
 2. سن آزادی سکس
 3. تا این سن 9 بار معاینات پزشکی دوره ای انجام میگردد Helbredsundersøgelser

دانلود سالهای مهم در امتحان شهروندی

Medborgerskabsprøven År Chart.jpg

آزمونهای سالهای قبل