اگر ایده ای برای استارت آپ داشته باشید و بتوانید بیزینس پلن خوبی بنویسید یک پنل تخصصی کار شما را بررسی می کند و در صورتی که ایده شما شرایطی را برآورده کند به شما اقامت دو ساله می دهند. اگر گزارش پیشرفت شما بعد از دو سال مثبت باشد، اقامت شما هر بار سه سال تمدید می شود.

مرجع تمام اطلاعات مورد نیاز در خصوص استارتاپ، تهیه بیزینس پلن و پنل بررسی کننده طرح شما و شرایط بررسی طرح شما این لینک است.

بعد از اینکه ایده شما تایید شد، باید برای اقامت درخواست کنید. اطلاعات مورد نیاز در این لینک در سایت اداره مهاجرت قابل مشاهده است.