کسانی که  هشت سال در دانمارک زندگی کرده باشند با برآورده کردن شرایطی می توانند اقامت دائم دانمارک را دریافت کنند. این زمان می تواند در شرایط خاص به 4 سال کاهش یابد.

شما در هر صورت باید شرایط زیر را برآورده کنید:

 1. سن شما باید بالای 18 سال باشد.
 2. شما باید در زمانی که تصمیم روی پرونده شما گرفته می شود در دانمارک حضور داشته باشید و همینطور شرایط تمدید اقامت موقت کنونی را داشته باشید.
 3. شما اگر جرمی مرتکب شده باشید که بیشتر از 6 ماه زندان داشته از دریافت اقامت دائم محروم می شوید. برای جرایم دیگر شرایطی وجود دارد که در اینجا قابل مشاهده است.
 4. شما نباید به نهادهای دولتی بدهی داشته باشید. شرایط آن در اینجا قابل مشاهده است
 5. برخی از کمکهای دولتی را در چهار سال مانده به زمان اپلای دریافت نکرده باشید. (اطلاعات بیشتر)
 6. باید اظهارنامه اینتگریشن در دانمارک را پر کنید.
 7. باید امتحان دانمارکی دنسک 2 را پاس کنید.
 8. باید در سه سال و شش ماه از چهار سال منتهی به لحظه تصمیم گیری پرونده کار معمولی تمام وقت داشته باشید. (اطلاعات بیشتر)
 9. در هنگامی که اداره مهاجرت تصمیم را روی پرونده شما می گیرد باید مشغول به کار با قرارداد دائم باشید.
 10. شما نباید در مدارک هویتی که ارائه داده اید جعلی انجام داده باشید.

علاوه بر شرایط بالا باید حداقل دو شرط تکمیلی از چهار شرط زیر را برآورده کنید که بتوانید بعد از هشت سال اقامت دائم خود را دریافت کنید. اگر هر چهار شرط زیر را برآورده کنید، می توانید بعد از 4 سال اقامت دائم خود را دریافت کنید.

 1. امتحان دنسک 3  یا معادل آن را پاس کنید.
 2. حداقل در 4 سال از 4 سال و نیم منتهی به لحظه تصمیم گیری بر روی پرونده باید کار تمام وقت معمولی داشته باشید.
 3. آزمون شهروندی فعال را پاس کنید.
 4. درآمدتان در حداقل 2 منتهی به لحظه تصمیم گیری بر روی پرونده از حدی بیشتر باشد (اطلاعات بیشتر)