اگر شما پیشنهاد کاری از یک شرکت دانمارکی داشته باشید می توانید با شرایطی اقامت دانمارک را دریافت کنید.

  • روش حداقل درآمد: اطلاعات کامل در این لینک در سایت اداره مهاجرت موجود است. اگر درآمد کار پیشنهادی شما از حدی بالاتر باشد می توانید اقامت کاری بگیرید. این حداقل حقوق در سال 2018، 417794 کرون دانمارک بود و
    هر سال در اول ژانویه عدد جدید اعلام می شود. مدت اقامت از یک ماه قبل از شروع به کار شما تا 6 ماه بعد از اتمام قرارداد شما هست. اگر قرارداد دائم باشد، مدت اقامت 4 ساله است و می تواند تمدید شود. چه قرارداد شما تمام شود و چه کارتان را از دست بدهید، شش ماه فرصت دارید که دنبال کار جدید بگردید و البته این کار جدید باید طبق قوانین همان زمان به شما امکان اقامت بدهد.  هر وقت کارتان را عوض کنید یا حتی قرارداد شما در همان شرکت عوض شود باید دوباره درخواست اقامت جدید بدهید. اگر شما قرارداد دائم داشته باشید و بعد از 4 سال بخواهید
    درخواست تمدید بدهید، لازم نیست حقوق شما بیشتر از حداقل تعیین شده در 4 سال بعد باشد و از این بابت نباید نگران باشید .
  • روش پوزیتیو لیست: اطلاعات کامل در این لینک در سایت اداره مهاجرت موجود است. اگر شغل شما در فهرست مشاغلی باشد که در دانمارک کمبود نیروی کار وجود دارد، لازم نیست شرط حداقل درآمد را برآورده کنید. در لینک زیر فهرست به روز این مشاغل را می توانید ببینید. علاوه بر این باید چک کنید که حداقل مدرک دانشگاهی ذکر شده را هم باید داشته باشید و برای بعضی مشاغل مدارک شما باید اتورایز شود که خود داستان دیگری است! سایر نکات در مورد تمدید یا تغییر کار مانند روش حداقل درآمد است.
    فهرست مشاغل مورد نیاز دانمارک

The Positive List for Skilled Work

The Positive List for People with a Higher Education