آپدیت مارچ 2023

پاس کردن این آزمون یکی از شرایط دریافت گذرنامه دانمارکی است. این آزمون از 45 سوال تشکیل شده که 35 سوال آن بر اساس این کتابچه طرح شده است و 10 سوال باقیمانده، 5 مورد سوالات موضوعی بر اساس رویدادهایی است که در 6 ماه گذشته قبل از هر آزمون رخ داده است. این سوالات به شرایط اجتماعی، سیاسی و رویدادهای فرهنگی می پردازد که به طور گسترده در رسانه های خبری دانمارک پوشش داده شده است. 5 سوال دیگر در مورد ارزش های دانمارکی میباشد که ممکن است به عنوان مثال به آزادی بیان، برابری یا رابطه بین مذهب و قانون مربوط باشد.

امتحان 2 بار در سال در بعضی از آموزشگاههای زبان برگزار می شود و برای قبولی در آزمون، باید حداقل به 36 سوال از 45 سوال به درستی پاسخ دهید، همچنین باید حداقل به 4 سوال از 5 سوال در مورد ارزشهای دانمارکی به درستی پاسخ دهید.

جزوه ای که باید برای امتحان خوانده شود در اینجا قابل دسترسی میباشد.

ثبت نام در آزمون

خلاصه تهیه شده توسط بهمن کاهینپور برای آزمون پاسپورت