کارنامه مالیات ۲۰۱۹ آماده شد!

کارنامه مالیاتی سال ۲۰۱۹ در سایت skat.dk آماده شد. شما در طول سال به صورت علی الحساب مالیات داده اید. در ماه مارس کارنامه مالیاتی شما آماده شده و در صورت بدهکاری باید اضافه را پرداخت کرده و در صورت طلبکاری پول به حساب نم کنتو شما واریز خواهد شد. در ساعات و روزهای اولیه اعلام کارنامه مالیاتی باید انتظار در صف ایستادن در سیستم مالیاتی را داشته باشید.
دقت کنید که سیستم سایت اسکت به الگوریتمهای یادگیری ماشینی یا ماشین لرنینگ مجهز شده است که برای تشخیص تقلب احتمالی در ورودیهای دستی شما استفاده می شود. یکی از این موارد این است که از تغییر مکرر در کارنامه مالیاتی پرهیز کنید. اگر حتی اشتباهی در سیستم می بینید برای تغییر عجله نکنید. سر فرصت ریز تمام فیلدهای کارنامه مالیاتی را بخوانید و سپس همه تغییرات مورد نیاز را یک جا انجام دهید. در یکی دو روز آینده جزییات بیشتری در خصوص فیلدهای این برگه مالیاتی خواهیم نوشت.

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2665

Leave a Reply