تلاش برای اینتگریشن یا همگرایی مهاجرین غیر غربي با جامعه دانمارک، موفقیت یا شکست؟


طی سالهای اخیر جامعه مهاجران در دانمارک در راستای همگرایی با جامعه میزبان و در خصوص اشتغال ،تحصیلات و کاهش نرخ جرم و جنایت گامهاي مؤثري را برداشته اند. اما همچنان در بسیاری موارد دانمارکی ها به دلیل زندگی در زادگاه خود عملکرد بهتر و موفق تری دارند و هنوز برای جامعه مهاجر و فرزندانشان دشواریهای بسیاری پیش روی همگرایی و همسویی کلی با جامعه میزبان وجود دارد. در این خصوص برداشت های زیادی وجود دارد هر چند به باور بعضي ها این یك تلاش موفق نبوده است اما بسیاری موارد روشن و مثبت هم دیده میشود و حتي در برخی موارد مهاجرین از دانمارکی ها پیشي گرفتند.
زماني در خیابان های دانمارک افراد مهاجر غیرغربی بسیاری به چشم نمیخورد و در سال ۱۹۸۰ تنها کمتر از یک درصد جمعیت را تشکیل می دادند اما امروز با رشد ۸ برابری به ۶.۱ دهم درصد رسیده است که این رقم با احتساب خانوادهها به ۸.۸ درصد یا حدود نیم میلیون نفر میرسد. حال سوال اینجاست که همگرایی با جامعه در بین این افراد چگونه پیشرفته است .در این مورد پارامتر های بسیاری وجود دارد که ما بحث را به سه زمینه محدود میکنیم اشتغال ،میزان جرم و جنایت و تحصیلات.

اشتغال

اشتغال در دانمارك در حالت کلی روند فزاینده و رو به رشدی داشته است. در واقع امروزه با بیشترین تعداد شاغلین روبرو هستیم و از ۱۹۹۰ نرخ اشتغال همواره صعودي بوده كه این در مورد مهاجرین غیرغربي نیز صدق میكند. هرچند که مطابق نمودارها هنوز فاصله زیادی بین دانمارکی ها و مهاجرین غیر غربی در خصوص میزان اشتغال وجود دارد اما از سوی دیگر در زمان های مناسب ،نرخ اشتغال برای مهاجران سریعتر از دانمارکی ها رشد کرده است و به همین نسبت در سال های نامناسب افت سریعتري داشته است بنابراین نمی توان به وضوح در خصوص پیشرفت موضوع همگرایی از طریق نرخ اشتغال اظهارنظر کرد.به عنوان مثال مقایسه نرخ اشتغال در بین شهروندان دانمارکی که تابعیت این کشور را ندارند در مقایسه با شهروندان مشابه در سایر کشورها ، دانمارك را در رتبه ۲۴ از بین ۳۳ کشور مورد مطالعه قرار می دهد كه این میتواند بیانگر عدم وجود یك بستر مناسب در دانمارك براي هدایت و جذب مهاجرین در بازار كار باشد. اما از سویي دیگر نمودار ها برخلاف بسیاری از موارد گفته شده توسط مخالفین، نشان دهنده یک تصویر خوب از پیشرفت در چند سال اخیر نیز هستند . بنا به گفته سازمان آمار دانمارک و وزارت مهاجرت این کشور ، در مورد پناهجویاني که از سال ۲۰۱۵ وارد
دانمارك شده اند پس از ۳ سال زندگي در دانمارك میزان اشتغال و جذب شدن در بازار كار رشد قابل ملاحظه اي داشته و این رقم از ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۴۳ درصد در ۲۰۱۸ رسیده که تقریبا به میزان صد درصد افزایش داشته است.

میزان جرم

مهاجران غیر غربی میزان محکومیت بیشتری نسبت به دانمارکیها داشته اند. در میان مردان زیر ۲۹ سال دانمارکی این رقم در سال ۱۹۸۷ در حدود ۱۸ درصد بوده در حالی که در خصوص مهاجرین غیر غربی این عدد ۴۳ درصد گزارش شده است اما بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ این آمار کمتر شده است اما همچنان فاصله بین مهاجران غیر غربی با دانمارکی ثابت بوده و در هر دو سال سه برابر میزان دانمارکی ها بوده است .اما آمار نشان داده شده توسط تحقیقات بنیاد راکوول در سال ۲۰۱۵ حاكي از ان است که این عدد در بین مهاجرین غیر دانمارکی به یک و نیم برابر دانمارکیها تقلیل پیدا کرده است كه نشان دهنده یك كاهش ۱۰۰ درصدي میباشد.

هرچند در واقع این نمودارها تنها آمار را به صورت اعداد بیان میکنند و در مقایسه بین گروههای مختلف پارامترهایی مانند تحصیلات ، پیشینه خانوادگی، شرایط متفاوت زندگی ، و جایگاه اجتماعی را در نظر نمیگیرند.

تحصیل

امروزه در دانمارک درصد بیشتری از افراد بین ۲۵ تا ۳۹ ساله به تحصیل ادامه میدهند و این هم در مورد دانمارکی ها و هم در مورد مهاجران و خانواده و همسرانشان صادق است اما برخی موارد قابل توجه در زمینه همگرایی این است که میزان ادامه تحصیل در میان زنان مهاجر در دانمارك سال به سال افزایش یافته و از حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است و در طی چند سال گذشته آنها حتی از مردان دانمارکی در این زمینه پیشی گرفته و به جایگاهی که زنان دانمارکی در طی هشت و یا نه سال گذشته داشتند دست یافته اند .


بطور كلي میتوان گفت موفقیت یا عدم موفقیت همگرایی در جامعه بستگی به پارامترهای مختلف مورد مطالعه داشته و این می تواند ارزیابی كلي را دشوارتر و یا گمراه كند. این بررسی همچنین نشان میدهدکه پیشرفت همگرایی در جامعه با توجه به موارد مختلف مورد مطالعه نتایج متفاوتی به دست می دهد و در هر محدوده خاص نیز با تفاوت هاي بسیار همراه است که به عنوان مثال تفاوت بین همگرایی زنان و مردان در خصوص تحصیلات و کار عنوان شد.
بنابراین می توان گفت که در خصوص اظهار نظر در مورد همگرایی مهاجرین غیر غربی با جامعه دانمارک بجاي یك إظهار نظر كلي در خصوص همه افراد و زمینه ها بهتر آن است که در موارد و پارامترهای مختلف و خاص، بررسی هاي لازم انجام گیرد و موارد مثبت و منفی به تفکیک مورد بررسي قرار گیرد تا بتوان درهر مورد راهکار مناسب را ارائه داد.

ترجمه: افشین لقمانی
منبع: برلینگسكه

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply