پشتیبانی دولت دانمارک از قوانین سختگیرانه بیمه بیکاری

باوجود نگرانی هایی که قانون جدید بیمه بیکاری برای برخی گروه ها از جمله دانمارکی هایی که در خارج از دانمارک و سایر کشورهای اروپایی زندگی میکنند و تمایل به بازگشتن به کشورشان را دارند، بوجود می آورد، اکثریت مجلس به نفع قوانین سختگیرانه باقی ماند.

لینک کامل خبر

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply