هوش مصنوعی به یک عامل کلیدی در نحوه استخدام شرکت ها تبدیل میشود

با توجه به مقاله The Wall Street Journal، هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک عامل کلیدی در نحوه استخدام شرکت ها است. ازاسکن کلمات کلیدی در رزومه و کاورلتر تا مصاحبه با کاندیداها توسط رباتها، همگی سبب پیچیده تر شدن فرایند استخدام شده است.
گزارش WSJ به دو شرکتی که روند استخدام را ارتقا می دهند نگاه می کند: DeepSense، که با آنالیز حساب های کاربری کاندیداها در رسانه های اجتماعی پروفایل شخصیتی او را ایجاد میکند و HireVue، که رفتار نامزدها را از یک مصاحبه ویدئویی ضبط شده، ارزیابی می کند.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

Leave a Reply