قوانین دهگانه یانته Janteloven

Untitled.png

در کشورهای منطقه اسکاندیناوی به خصوص در کشور دانمارک قوانین دهگانه یانته (Jantelagen) یا (Law of Jante) از قوانین مهم و نهادینه شده در جامعه میباشد.

نویسنده دانمارکی – نروژی” آکسل سنه موسه” در کتاب معروفش ” پناهنده‌ای راه خود را می‌یابد En flyktning krysser sitt spor – سال ۱۹۳۳، قوانین یانته را فرمولبندی می‌کند.
این قوانین الگویی از رفتار گروهی نسبت به افراد در جوامع اسکاندیناوی را توصیف می‌کند که منتقد دستاوردها و موفقیت‌های فردی است و آن‌ها را ناچیز و نامناسب می‌داند. در دانمارک و سایر کشورهای نوردیک از این اصطلاح برای بیان نگرش خوارکننده‌شان نسبت به فردگرایی و موفقیت فردی استفاده می‌کنند. این اصطلاح مبین ذهنیتی است که تلاش فردی را نامهم جلوه می‌دهد و تمام توجهش را به تلاش جمعی معطوف می‌دارد.

این قوانین عبارتند از:

۱ – فکر نکن تو برای خودت کسی‌ هستی‌!
۲ – تصور نکن که تو بخوبی‌ ما هستی‌
۳ – فکر نکن که از ما باهوش‌تری!
۴ – نکند بر این باور باشی‌ که از ما بهتری!
۵ – تصور نکن که بیشتر از ما میدانی‌!
۶ – فکر نکنی‌ که از ما مهمتری!
۷ – گمان مبر که تو بدرد کاری می‌خوری!
۸ – نکند یکوقت بما بخندی!
۹ – فکر نکن که کسی‌ برایت اهمیت قائل است!
۱۰ – گمان مبر که تو میتوانی‌ بما چیزی یاد بدهی!

منابع

Scandinavia Standard

Faktalink

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply