جمع آوری آمار حقوق و دستمرد در سال 2018 توسط IDA

IDA در حال جمع آوری اطلاعات برای آمار حقوق و دستمرد در سال 2018 میباشد.
اگر در شرکتهای خصوصی و یا به صورت خود اشتغالی مشغول به کار بوده و از اعضاء IDA میباشید و تاکنون ایمیلی دریافت نکرده اید به chefanalytiker Finn Tidemand ، fti@ida.dk، اطلاعات مربوط به شماره عضویت خود را ارسال کنید تا دعوتنامه برای شما ارسال گردد.
شکل نشان داده میانگین حقوق ناخالص ماهانه در کمونهای مختلف دانمارک را در سپتامبر 2017 را نشان میدهد.

جزئیات بیشتر

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Capture.JPG

Leave a Reply