اثرات قانون جدید اکسه برشهروندان دانمارکی

بر طبق نظر سنجی انجام شده از برخی شرکتهای بزرگ دانمارکی، قانون جدید اکسه سبب کاهش تمایل شهروندان دانمارکی به کار در خارج از کشور و کسب تجارب بین المللی و از دست دادن بخشی از بازار کار درآینده خواهد شد.

لینک کامل خبر

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply