آمار جدید اکسه های دانمارک: مشکل اصلی در افراد با ملیت اروپایی است و نه غیر اتحادیه اروپایی!

بر اساس آمار جدیدی که اکسه ها ارائه داده اند، روند دریافت کنندگان حقوق بیکاری دانمارک در بین افراد با ملیت خارج از اتحادیه اروپا کاهشی است و نسبت به سال 2010 در حدود 36 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه تعداد افرادی که ملیت اتحادیه اروپا دارند و حقوق بیکاری دریافت می کنند بیشتر از دوبرابر شده است.

آیا این آمار جدید ارائه شده باعث خواهد شد که دولت بر خلاف میل حزب دنسک فولکپارتی در مورد اجرای قانون تجدید نظر کند؟ پیش بینی می شود با اجرای این طرح بیشتر از 20 هزار نفر از سیستم اکسه خارج شوند.

لینک خبر

 

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply