حزب رادیکال همچنان بر موضع خود برای جذب نیروی کار خارج از اتحادیه اروپا ایستادگی میکند

درحالیکه سه حزب از چهار حزب تشکیل دهنده دولت و بلوک قرمز، سوشیال دمکرات، SF و انهسلیستن بر سر کاهش جذب نیروی کار خارج از اتحادیه اروپا به توافقهای اولیه رسیده اند، رهبر حزب رادیکال، مورتون استگارد همچنان بر موضع خود برای افزایش جذب نیروی کار خارج از اروپا ایستادگی میکند.
توضیحات بیشتر در لینک خبر

منبع خبربرلینسکه

عضویت در کانال تلگرام ایرانوردیک
صفحه فیس بوک ایرانوردیک

Leave a Reply