Karakter 12

Efter min mening er overvægt og sukkersyge de største sundhedsproblemer i Danmark. Det er fordi, begge øger risikoen for hjerte-karsygdomme, der fremprovokeres en stor del af dødelighed og morbiditet  i den vestlige verden. Endvidere øger overvægten risikoen for nogle konkrete typer af kræft.

Det er også bekymrende, da de seneste statistikker viser, at antallet af tilfælde med disse to sygdomme er markant steget i de sidste årtier. Dermed skal samfundet blive bevidst overfor disse problemer og gennemføre nogle ændringer bl. a. i livsstilen og madvaner. Nogle forslag, som kan opmuntre folk til at træffe sundere beslutninger i supermarkedet, er eksempelvis at forhøje afgifter på helbredsskadelige produkter eller fritage grøntsager for moms.

Ikke desto mindre er der selvfølgelig fordele og ulemper ved, at det offentlige blander sig i, hvordan folk skal leve. På en side vil omkostninger til sundhedsvæsenet være billigere for alle, hvis vi er, som samfund, mere sund. Ydermere kunne det sandsynligvis være nemmere at leve sammen i harmoni, da vi alle ville have mere ens vaner og måder at leve på.

På den anden side ville det betyde, at folk ville have mindre frihed, da de kunne føle sig presset til at spise på en måde eller lave noget (fx motion) , de ikke helt har valgt selv. Derudover synes jeg, at det er berigende at være en del af et uensartet samfund. Og der skal være plads til alle i et samfund, synes jeg.

Kort sagt er der både fordele og ulemper, så vi skal søge efter ”den gyldne middelvej”.

Karakter 10

Det er ikke en hemmelighed at sundheden er den vigtigste man har i sit liv. Derfor har man udviklet medicin gennem mange år for at at kæmpe forskellige sygdomme og at gøre menneskers’ liv længere og sundere. Selvom vi har  udelukket mange sygdomme og lært at håndtere mange sundhedsproblemer, bliver verden desværre ikke sundere.

Hvis vi snakker om Danmark er det største sundhedsproblem, efter min mening,  overvægt. Det er nemlig hvad jeg kalder en “livsstil” sygdom. Problemet er blevet så stort at opmærksomheden på det øges   alle vegne: radio, TV, sociale media. Der findes mange tilgange til at behandle det, bl.a. forslag for  at forhøje afgifter på sodavand, slik, og andre sundhedsskadelige varer.  Hvis vi kigger på det lidt dybere, må man indrømme at en forhøjelse af afgifterne vil have effekt kun på mennesker med lav indkomst. Derimod, vil mennesker med penge ikke mærke det. Jeg kan sige at det virker i mit hjemland, fordi de fleste af befolkningen ikke har råd til at købe så meget sodavand og slik pga. prisen. Det kan være en årsag til, at der ikke findes så mange overvægtige in Ukraine, synes jeg.

Derudover, er der forslag til at indføre madordninger med sund mad i skolen. Efter min mening kan en justering af hvad børn spiser i skoler og børnehaver være meget effektivt. Først og fremmest, bliver børn vant til at spise sund mad og samtidig formindskes risikoen for at blive overvægtige allerede fra barndom. Der er ingen enighed i spørgsmålet om det offentlige skal blande sig i hvordan folk skal leve, men der findes både fordele og ulemper. På den ene side, er der, desværre, mange mennesker som ikke kan styre deres liv selv. I det tilfælde skal folk få hjælp, synes jeg. Det samme gælder i forhold til børn – ungerne kan ikke finde ud af selv hvad der kan være skadelig for deres helbred. På den anden side, skal man være ansvarlig for sit liv og for ens børns’ liv og helbred. Hvis man mangler ansvar og ikke kan styre sit liv, er det lige meget hvad staten indfører. Ydermere, kan det betragtes som indgreb i den personlige frihed. Derfor, er det så vigtigt at man tager ansvar for sit liv og for børnenes liv, og således behøver staten ikke at blande sig.

Jeg vil afslutningsvis sige, at selvom god eller dårlig helbred kan være noget man arver, afhænger vores sundhed i høj grad af os selv. Man skal selv bestemme om man vil leve et sundt og lykkeligt liv og agere hensigtsmæssigt. Den stærkeste motivation kommer altid indefra.

Karakter 2

1.JPG