چک لیست آزمون قسمتهای 2A و 2B

Indhold:

1-Husk overskrift (bare A/B og det navn, der står i overskriften; f.eks. ”Uddannelse og køn”).

2-Tjek om du har besvaret alle punkter/spørgsmål i opgaven.

3-Husk at lave nyt afsnit, når du skifter fokus/nyt punkt

4-Argumenter for det, du mener, hvor du bruger argumentationsudtryk (f.eks. Først og fremmest/for det første – for det andet – desuden – herudover – yderligere – endelig – derfor – på den ene side – på den anden side – dog – for –så – osv.).

5-Gør helt klart, hvad du mener.

6-Opsummer dit ræsonnement i pkt. 3. Husk at svare på et evt. perspektiverende spørgsmål her.

7-Skriv min. 200 ord – og helst ikke mere end 300 (for at kunne fokusere på sproget).

8-Struktur (vigtigt!):

​Punkt 1: ​2-4 sætninger

​Punkt 2: ​30-40 %

​Punkt 3: ​50 %

Grammatik/sprog – dette gælder både for opg. 1 og 2A+2B:

• Bøjning af verber i tid:

Nutid/fremtid og altid: -(e)r

Modalverber: (kan, skal, vil, må) med infinitiv (-e) i verbum 2.

Datid (-ede, -te, uregelmæssige), når noget sker i en bestemt tid i fortiden.

Før nutid (-et, -t), når vi ikke har fokus på tid, men på aktiviteten.

Substantiver:

Ental – Flertal

Ubestemt – bestemt

• Bøjning af adjektiver:

n-form og t-form

e-form i flertal – efter possessivt pronomen – bestemt form med substantiv.

Gradsbøjning: positiv – komparativ (-ere, mere…end) og superlativ (-st, mest…)

• Ordstilling:

Hovedsætning: S-V1-A-V2

Hovedsætning m. inversion: tid – sted- frit adv. – ledsætning- V1-S-A-V2

Ledsætning (tjek konjunktionen): S-A-V1-V2

• Ordforråd:

Brug et varieret ordforråd. Men brug IKKE et helt nyt ord, før du har tjekket dets betydning og brug i Nudansk Ordbog.

• Stavning:

Er ordene korrekt stavet? Brug ordbog!