یکی از شرایط دریافت اقامت دائم این است که در سه سال و شش ماه از 4 سال منتهی به لحظه تصمیم گیری بر روی پرونده کار تمام وقت معمولی یا بیزینس شخصی داشته باشید.

لازم نیست این سه سال و شش ماه پشت سر هم باشد، مثلا امکان دارد یک سال کار کرده باشید، شش ماه بیکار باشید و دوباره دو سال  و شش ماه کار کرده باشید. در این صورت هم شرایط اپلای کردن برای اقامت دائم را دارید.

کار معمولی، کاری است که کمکهای دولتی در حقوق شما نباشد. مثلا اگر بخشی از حقوق شما از طریق Løntilskud پرداخت شده در این سه سال و شش ماه لحاظ نمی شود.

برای اینکه کار تمام وقت محسوب شود باید حداقل 30 ساعت در هفته و 120 ساعت در ماه باشد. اگر همزمان در چند جا کار می کنید باید جمع ساعت کاری در هفته 30 ساعت باشد.

مرخصی استعلاجی، تعطیلات، مرخصی برای نگهداری از اعضای خانواده یا زایمان در صورتی که جزو قرارداد استخدامی شما باشند در محاسبه زمان کار کردن شما در نظر گرفته می شوند.

بیزینس شخصی، همینطور کمک به بیزینس همسر در صورتی که بتواند معادل  کار تمام وقت ارزیابی شود و در آن مالیات پرداخت شده باشد هم مورد قبول است.

اگر کمک هزینه بیکاری، کار بدون حقوق، کار با حقوق Løntilskud  ، کار به صورت پرکتیک یا اینترنشیپ یا جایگزین و کارهای کمتر از 30 ساعت در هفته در محاسبه کار تمام وقت معمولی در نظر گرفته نمی شود.

اگر در 4 سال از 4 سال و نیم منتهی به لحظه تصمیم گیری پرونده کار تمام وقت معمولی داشته باشید، یکی از شرایط تکمیلی اقامت دائم را برآورده کرده اید. تمام نکات گفته شده در بالا در این مورد هم صدق می کند.