تعداد زیادی سایت کاریابی در دانمارک وجود دارد که البته بسیاری از آگهی های شغلی آن با یکدیگر همپوشانی دارند.

workindenmark.PNG

https://www.workindenmark.dk/
این سایت به طور خاص دارای آگهی های کاری به زبان انگلیسی است و در واقع یک نهاد دولتی است که برای پیوند دادن نیروهای متخصص بین المللی و شرکتها ایجاد شده است.

jobnet.PNG

https://job.jobnet.dk
این سایت دولتی رسمی برای آگهی های کاری است و مخاطب آن بیشتر افراد بیکار در دانمارک است و جدا از امکان کاریابی، ثبت بیکاری، جلسات رسمی با شهرداری و … در ارتباط با جستجوی کار در این سایت انجام می شود.

jobindex

https://www.jobindex.dk/
یکی از بهترین وبسایتهای جستجوی کار در دانمارک که رکرویترهایی دارد که پروفایلهای درست شده را بررسی می کنند و در صورت پیدا کردن آگهی متناسب با تخصصتان، با شما تماس می گیرند.

Capture

https://www.adecco.dk/