آیا از طریق نتورک خود از یک پوزیشن کاری آگاه شده اید که در سایتهای معتبر کاریابی مثل jobindex.dk یا LinkedIn jobs گذاشته نشده است؟ و یا تاریخ اپلای گذشته ولی شما می دانید که شرکت شما هنوز فرد مورد نظر را پیدا نکرده است؟ آیا می خواهید این پوزیشنهای شغلی را به دوستان خود انتقال دهید. از طریق تماس با ما   اطلاعات این پوزیشن را برای ما بفرستید تا در دسترس مخاطبان سایت ایرانوردیک قرار بگیرد.

فهرست پوزیشنهای شغلی:

[jobs]