یکی از راههای اصلی برای پذیرش در مقطع دکترا در دانمارک، اپلای کردن برای پوزیشنهای دکترا هست که برای یک پروژه خاص تعریف شده است. پوزیشنهای دکترا در دانمارک به طور مرتب اعلام می شود و اینطور نیست که در هر سال در هر رشته چند نفر ورودی داشته باشد. بنابراین باید به صورت مرتب، مثلا هر هفته پوزیشنها را چک کنید. این پوزیشنها را در سایت دانشگاهها و معمولا در قسمت موقعیتهای شغلی می توانید ببینید. برای راحتی شما، ما لیستی از لینکهایی که پوزیشنهای دکترا در هست را برای شما در اینجا قرار داده ایم و پیشنهاد می کنیم هر هفته آنها را چک کنید. دانشجوی دکترا که از طریق این پوزیشنها اپلای کند یک  حقوق ثابت و مشخص دارد که در این لینک قابل مشاهده است. علاوه بر این اگر از خارج دانمارک مستقیم و با ویزای دکترا به دانمارک بیایید می توانید بعد از قبولی درخواستی را پر کنید که سهم حقوق بازنشستگی را هم به حقوق شما اضافه کنند. اگر این درخواست را انجام ندهید این حقوق به صندوق بازنشستگی شما واریز می شود و در صورتی مناسب است که بخواهید در دانمارک یا اروپا بمانید. اعداد داخل پرانتز در لینک قبلی حقوق با سهم بازنشستگی را نشان می دهد. علاوه بر این حقوق شما متناسب با تعداد سالهایی است که بعد از تاریخ اخذ فوق لیسانس کار کرده اید.

برخی دانشگاهها از طریق open call یا general call هم دانشجو می پذیرد که اطلاعات آن به زودی در این سایت ارائه خواهد شد.

برخی از دانشگاهها موقعیتهای دکتری را در لیست موقعیتهای شغلی نوشته اند. بنابراین وقتی بر روی لینک آنها کلیک می کنید ممکن است موقعیتهای کاری دیگری را نیز ببینید.