1. کپی برابر اصل و کپی معمولی صفحه مشخصات پاسپورت شامل نام و نام خانوادگی و ملیت.
 2. کپی برابر اصل، کپی معمولی و ترجمه رسمی مدارک تغییر نام در صورت وجود.
 3. کپی برابر اصل، کپی معمولی و ترجمه رسمی سند ازدواج در صورت وجود.
 4. رزومه مهارتها و سوابق کاری chronological order.
 5. کپی برابر اصل، کپی معمولی و ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی.
 6. کپی برابر اصل، کپی معمولی و ترجمه ریزنمرات شامل موارد ذیل.
 • شرایط پذیرش
 • طول کل تحصیلات
 • واحدهای درسی تئوری: نام واحد درسی و تعداد واحدها و تعداد ساعتها
 • آموزش بالینی: نام و مدت زمان دوره (تعداد ساعت)
 • آموزش بالینی: دپارتمان و تعداد هفته ها در هر دپارتمان
 • اصل و کپی سوابق کاری پرستاری تمام وقت به مدت حداقل 12 ماه به انگلیسی یا ترجمه رسمی درصورتی که مدرک تحصیلی خود را بیشتر از 6 سال قبل دریافت کرده اید. (the 6-year-rule)

نکته 6-1: مدارک اصلی و ترجمه ها که سنجاق و پلمپ و … دارند مانعی ندارد اما کپی معمولی از مدارک نباید پلمپ، منگنه، سنجاق و … داشته باشد.

نکته 6-2: فقط مدارکی که اصل اونها رو ارسال نمیکنید باید کپی برابر اصل کنید. مثل پاسپورت، دانشنامه، ریز نمرات. کپی برابر اصل دارالترجمه مورد قبول نیست و باید از سفارت و یا دانشگاه و یا دفتر خونه و یا نهاد صادر کننده ی مدرک باشد.

نکته 6-3: سوابق کاری فرم خاصی ندارد و میتوان از محل کار گواهی اشتغال به کار پرستاری با اطلاعات مورد نیاز گرفته شود.

مثلا برای یک کارمند دانشگاه، درخواست گواهی از کارگزینی بعنوان فرم مشخصات مستخدم به صورت تایپی و جدول بندی تمامی سنوات خدمت، مقاطع تحصیل، سوابق کار در بخش های درمانی، نمرات کلاسهای آموزشی، حقوق و مزایا و انواع قرارداد های استخدامی از طرح تا رسمی شدن و …. را میتوان ارائه داد.