در پایین این مطلب می توانید لینک صفحات مربوط به آزمون زبان سطح ۳ ماژولهای ۳،۲ و ۴ را ببینید که شامل نمونه سوالهای سالهای قبل می باشد. این آزمونها معمولا برای مهارتهای مکالمه، شنوایی، خواندن و نوشتن به صورت جداگانه برگزار میشود.

ماژول 2

ماژول 3

ماژول 4